پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

  مدل‌ها و پروژه سطح بکارگیری مدل‌ها در پروژه‌ها   برای حل مسایل پروژه، سنجش وضعیت پروژه یا برای برنامه‌ریزی و کنترل آن، مدل‌هایی ... ادامه مطلب
/ 66 نظر / 40 بازدید