پست های ارسال شده در تیر سال 1386

  مدیریت مسوولیت‌ها - سطوح ساختارشکست فرهنگ مدیریت‌پروژه – 62   دربحث قبلی، ساختارشکست و سطوح WBS، اشاره‌شد که مسائل مطرح‌شده در هر سطح ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 45 بازدید
  ساختار شکست – سطوح WBS فرهنگ مديريت‌پروژه – 61  يکي از بهترين راه‌هاي تهيه‌ي فهرست فعاليت‌ها، استفاده از ساختارهاي شکست پروژه است. ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 57 بازدید
  هياهوي بنزين مدير و مردم  1- ديدمهندسي وبلاگي سياسي نيست؛ اين مطلب در خلال پنج‌سال فعاليت آن به اثبات رسيده‌است. از سويي ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 30 بازدید
 قلب قوانيني دارد که عقل از درک آن عاجز است. پاسکال  قوانين نادقيق رنــگارنگ/>  علوم را از نظر دقت به دو دسته‌ي علوم «دقيق» ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 33 بازدید
 تعهد اهميت لغات/>  واژه‌هايي هستند که بار معنايي‌شان بالاست؛ خاصه آن‌که توسط کسي بيان‌شوند که صاحب مقامي بالا در ذهن انسان باشد. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 34 بازدید