پست های ارسال شده در خرداد سال 1386

  پنج‌نکته براي برنامه‌ي کاري فرهنگ مديريت‌پروژه – 60  يک برنامه‌ي کاري، سندي است که در آن کليه‌ي کارهايي که بايد براي تکميل ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 29 بازدید
  هم‌گرايي مديريت منابع انساني  هر فرد بنا به تمايلات و اهداف خود جذب سازمان مي‌شود. معمولاً نمي‌توان دو هدف يکسان در يک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید
  اغلب مردم دوست دارند کاري را که علاقه دارند انجام‌دهند، نه کاري را که بايد انجام دهند. ضرب‌المثل آگراوال
/ 0 نظر / 16 بازدید
  برنامه‌ي کاري فرهنگ مديريت‌پروژه – 59  يک برنامه‌ي کاري، سندي است که در آن کليه‌ي کارهايي که بايد براي تکميل يک پروژه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید
  کارکناني که خوب آموزش ديده‌باشند، تنها پشتوانه‌ي پايدار براي قدرت رقابت در عالم تجارت هستند. روبرت ريچوزير کار سابق آمريکا  آموزش يادداشت‌هاي خودماني/>  هزينه‌اي ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 15 بازدید
قسمت بايگاني‌موضوعي براي استفاده‌ي خوانندگان از مطالب پيشين بلاگ ديدمهندسي، به‌روزشده‌است. اين بايگاني مطالب پنج‌ساله‌ي ديد مهندسي را تاکنون به ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 16 بازدید
  استانداردسازي Taskها  فرهنگ مديريت‌پروژه – 58  برخي سازمان‌ها متولي انجام چندسري از پروژه‌ها مي‌شوند. شرکتي عمراني را درنظر بگيريد که برنده‌ي ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 14 بازدید
  تهيه‌ي فهرست Taskها  فرهنگ مديريت‌پروژه – 57  تعريف سطح کنترلي درست فعاليت‌ها در پروژه، کنترل و دردست گرفتن پروژه را آسان‌تر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید
 هيچ‌گاه از سايه‌ها نترسيد، زيرا سايه‌ها به اين معني هستند که در اين نزديکي نوري هست. 
/ 2 نظر / 15 بازدید
  Task چيست فرهنگ مديريت‌پروژه – 56  Task، را در فارسی کار یا وظيفه معنی کنند. اما به‌دلیل ظرافت‌های خاص بحث پروژه‌ها، ترجيح ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید