پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

 تاثـير رنـگ‌ها بريکـديگـر مهندسي و كاربرد رنگ - 7  رنگ‌هاي جداسازنــده Partitive Color وقتي دورنگ از فاصله‌ي مناسبي مشاهده‌شوند، چشم‌ها رنگ‌ها را با ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید
 هنر حکومت‌کردن در اين است که نگذارند افراد در سِمَت خود پير شوند. ناپلئون بناپارت 
/ 4 نظر / 15 بازدید
 چگونه رنگ‌ها مخلوط‌مي‌شوند مهندسي و كاربرد رنگ - 6  نورطبيعي شامل طيف‌وسيعي از رنگ‌هاست، رنگ‌هاي خالص طول موج خاصي دارند اما چشم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید
 درس‌هايي از يك‌اشتباه مقدمه‌اي بر كايــزن  سرانجام ايران از واردات گنــدم بي‌نياز شد. خبري بس خوشحال‌كننده كه مدت‌هاي مديد منتظرش بوديم؛ طلسمي ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید
  تــيم‌هاي تصميم‌سـاز فرهنگ مديريت‌پروژه – 53  به‌فرآيندي كه درآن مديرپروژه و اعضاي تيمش، گزينه‌هاي ممكن را براي مقابله با مشكلات فيزيكي، فني، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید
  ديگر اصطلاحات رنگ مهندسي و كاربرد رنگ - ۵  Tone, Shade, Tint ازآنجاكه مخلوط‌رنگ‌ها با رنگ سفيد و سياه، كاربرد بسياري دارند، مخلوط ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید
 مديراني هستند که فراتر از درآمد مادي امروزشان، افق‌هايي بلندتر را مي‌بينند و با سرمايه‌گذاري بر آموزش کارکنان، آينده را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید
  ساخت بهترين‌تيم با توان‌موجود فرهنگ مديريت‌پروژه – 52  واضح‌است كه گردآوري نيروي‌انساني براي يك پروژه‌ي كوچك آسان‌تر از تهيه‌ي فهرستي از افراد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید
 سرچشمه‌ي تمام نيروهاي انسان تفکراست. با اين وجود هرگز نمي‌توانيم ادعاکنيم که در اين مهارت انساني که پرارزش‌ترين توانايي ماست، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید
  موجوديت‌هاي فردي و تيم‌ها فرهنگ مديريت‌پروژه – 51  هركس براي پروژه درنظرگرفته‌مي‌شود، نمي‌تواند به‌خوبي خودرا با قوانين تيم همراه‌سازد و به‌عنوان بخشي ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید
 كاربرد رنگ در ارگونومي مهندسي و كاربرد رنگ - 1  رنگ‌ها بخشي‌از زندگي‌ما هستند. تاثير رنگ بر زندگي بيش‌از حد تصورانسان است، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
  مراحل شكل‌گيري تيم‌ها فرهنگ مديريت‌پروژه – 50  شناخت نحوه‌ي كارِگروه‌ها و كار در گروه‌ها براي آنان‌كه قصد تشكيل تيم يا كار در ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید
 موفقيت تنها در يک‌چيز است، اين‌که زندگي را به‌دلخواه خود بگذرانيد. کريستوفر مورلي
/ 4 نظر / 9 بازدید