پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1383

 مبارزه با خستگي ارتقاي توانايي‌هاي شخصي – پايان  تلاش براي رسيدن به موفقيت، با خستگي‌هايي همراه است. تلاش براي ورود و بقا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 6 بازدید
 قبول مسووليت ارتقاي توانايي‌هاي شخصي – 10  سيستم‌هاي موفق مديريت سيستم‌هايي هستند كه درآن مسووليت افراد، دركليه‌ي رده‌هاي سازمان مشخص و معلوم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید
مطالعه‌ي كتاب شما را قادرمي‌سازد تا بتوانيد مانند نويسنده‌ي آن فكركنيد؛ درآن لحظات جادويي كه دراعماق جنگ آردن فرومي‌رويد، ويليام‌شكسپير ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
 يادگيري مداوم ارتقاي توانايي‌هاي شخصي – 9  اشتباهات زمينه‌ساز موفقيت‌اند؛ موفقيت تنها روي ديگر شكست است. شكست‌ها بخش جدايي‌ناپذيري از زندگي انسان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
 عمل‌گرايي، عادتي براي موفقيت ارتقاي توانايي‌هاي شخصي – 8  عمل به برنامه بسيار مهم‌تر از برنامه‌ريزي است، هيچ برنامه‌ي خوبي بدون عملِ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
 برنامه‌ريزي، تعيين روش‌حركت ارتــقاي توانايي‌هاي شـخصي – 7  برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري در زمان حال براي آينده است. در برنامه‌ريزي چگونگي پيودن مسير دسترسي ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
 گردآوري اعضاي تيم‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 49  اعضاي تــيم‌پروژه ازكجامي‌آيند؟ استخدام افراد از خارجِ سازمان، براي پروژه‌هاي دردست، اغلب مشكل‌است؛ چراكه علاوه‌بر هزينه‌هاي ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید
 قانون تشخيص‌ضرورت ارتقاي توانايي‌هاي شخصي – 6  ويلفرد پارتو، اقتصادان ايتاليايي، 1923-1848، پس‌از سال‌ها بررسي روي توزيع‌درآمد افراد، درسال 1897، نشان‌داد كه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
 ديگر اعضاي تيم‌پروژه كيستند؟ فرهنگ مديريت‌پروژه – 48  علاوه‌بر اعضاي كليدي تــيم‌پروژه، اغلب به‌متخصصان، افراداجرايي و مشاوران ديگري نيز نيازاست؛ اين‌افراد نقش‌هايي ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید
 انتخاب‌مسير ارتقاي توانايي‌هاي شخصي – 5 پس‌از تعيين جهت‌گيري‌هاي شخصي، براي تبديل اين جهت‌گيري‌ها به برنامه‌ي كاري، لازم‌است تا اهداف مياني، كه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
اگر مي‌خواهيد كسي كارخوب انجام‌دهد، كار خوبي به او بدهيد تا انجام‌دهد. فردريك هرزبرگنظريه‌پرداز اصول مديريت
/ 4 نظر / 8 بازدید
 اعضاي هسته‌ي مركزي تيم‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 47   هسته‌ي مركزي تــيم‌پروژه از بازيگرانِ‌اصلي پروژه تشكيل‌شده‌است؛ افرادي كه از آغاز تا پايان يك‌پروژه‌ي ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید
 جهت‌گيري‌هاي آينده ارتقاي توانايي‌هاي شخصي – 4   شناسه‌ي يك‌انسان، تفكر اوست؛ ويژگي خاصي كه به او توان پيش‌بيني پيامدهاي انجام‌دادن يا ندادن ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 6 بازدید
وقتي از Wayne Gretzky، بهترين بازيگر هاكي، از رمز موفقيتش سوال‌شد، گفت: «موقعي‌كه ساير بازيكنان به‌دنبال توپ حركت‌مي‌كنند، من به‌طرف ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید
هزينه‌هايي كه امروز براي شادكردن يكديگر مي‌كنيد، نوعي سرمايه‌گذاري براي خاطراتِ‌شيرين آينده است. خاطرات شيرين بي‌قيمتند ولي مي‌توان براي آينده، ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید