پست های ارسال شده در فروردین سال 1383

  تيم‌پروژه، گوناگوني و مهارت‌ها فرهنگ مديريت‌پروژه – 46  موفقيت پروژه، بستگي بسيار به چگونگي انتخاب و چينش اعضاي تيم‌پروژه دارد. تشكيل ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید
 نوعي ديگر ارتقاي توانايي‌هاي شخصي – 3   انسان موجودي‌است يادگير كه برمبناي مثال‌ها آموزد و يافته‌هايش را به مواردجديد تعميم‌مي‌دهد. ذهن‌انسان داده‌هاي ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
 به‌هنگام رويارويي با مسايل، نمي‌توان با همان سطح‌فكري كه مشكل را پديدآورده، آن‌را برطرف‌كرد. آلبرت انيشتين
/ 2 نظر / 8 بازدید
دلايل بسياري براي محدوديت قدرت و اختيار وجوددارد، ازاين‌رو مديران بايد بياموزند كه چگونه از نفوذ خود بهره‌گيرند. Milton D. Rosenau, ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 8 بازدید
عصر فرصت‌هاي گوناگونارتقاي توانايي‌هاي شخصي – 2   عصرما، روزگار فرصت‌هاي بي‌شمار و زمان انتخاب‌هاي سرنوشت‌ساز است. هريك از ما مي‌توانيم از ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید
 «خـــود» باشـيم ارتقاي توانايي‌هاي شخصي – 1   پيش‌از هرچيز بايد اعتراف‌كنم من، «خودم» هستم! باهمه‌ي كاستي‌ها و ناتواني‌ها، من، «خودم» هستم و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
هرواقعه‌اي ابتدا به‌صورت روياست، آنگاه اتفاق مي‌افتد. Carl Sandburg    رهبران موج‌تغيير  براي آغازي دوبارهبرخود لازم مي‌دانم تا از وقفه‌ي طولاني كه در به‌روزكردن ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید