پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

ابتدا بايد هدف را انتخاب‌کرد و آنگاه درجستجوي الگو بود. هرسازماني تنها خود، و تنها براي خود، مي‌تواند هدف‌گذاري‌کند؛ اهدافي ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 9 بازدید
 مديريت قرارداد و تحليل‌ريسك فرهنگ مديريت‌پروژه – 45  تحليل‌ريسك پروژه به‌معني، درك ميزان وخامت اوضاع براي اتخاذ تصميماتي براي كاهش آن و ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید
هميشه شکست‌ها، جذاب‌تر از پيروزي‌هايي هستند که به‌دست‌مي‌آوريم. نکات آموزنده‌اي که درپي هر شکست به‌دست‌مي‌آيند، نويدگر آماده‌شدن براي دستيابي ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
 تشخيص محدوديت‌ها فرهنگ مديريت‌پروژه – 44  براي تشخيص محدوديت‌ها، بايد مطالعه‌ي جامعي روي قلم‌قابل‌تحويل پروژه، متدولوژي و محيط‌پروژه انجام‌شود. در بسياري از ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
 شش‌طبقه محدوديت‌هاي‌پروژه - 4 فرهنگ مديريت‌پروژه – 43 محدوديت پنجم: ابزار و تجهيزات در برنامه‌ريزي هر پروژه‌اي فرض‌مي‌شود كه ابزار موردنياز آن در ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 8 بازدید
اين موضوع حقيقت‌دارد كه نيروي باد و باران و ساير تغييرات‌جوّي دراختيار ما نيست؛ اما مي‌توانيم بادبان‌هاي خودرا طوري تنظيم‌كنيم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
 شش‌طبقه محدوديت‌هاي‌پروژه - 3 فرهنگ مديريت‌پروژه – 42 محدوديت چهارم: محيط واقعيات محيطي بر پروژه‌ها موثرند. تامين بودجه، تعيين‌برنامه و چگونگي عملكرد افراد ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید
 شش‌طبقه محدوديت‌هاي‌پروژه - 2 فرهنگ مديريت‌پروژه – 41 محدوديت دوم: زمان زمان براي هيچ‌كس صبرنمي‌كند! به‌خصوص براي مديرپروژه‌اي كه بايد ساخته‌اش را در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید
قاطعانه مي‌توان‌گفت که پروژه‌هايي که به‌صورت کوچک و بااهداف فرهنگي آغازمي‌شوند، اغلب بازگشت سرمايه‌ي بيشتري نسبت به آن‌هايي دارند که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
 شش‌طبقه محدوديت‌هاي‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 40  برنامه‌ريزي تصميم‌گيري در زمان حال براي آينده است. هرچه بتوان آينده را دقيق‌تر پيش‌بيني‌كرد و هرچه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 11 بازدید
 پرداخت مضاعف اطلاعات و مشتری درجهاني كه درآن پول «اطلاعاتي» و اطلاعات «پولي» شده‌است، مصرف‌كننده براي هرچيزي كه مي‌خرد دوبار مي‌پردازد: يك‌بار ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
 چگونگي محدوديت‌هاي‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 39 اغلب سه‌گونه از محدوديت‌ها را مي‌توان تصوركرد: 1- آنهايي كه مي‌توان پيش‌بيني‌كرد: اگر بدانيد كه پيش‌رو چه‌داريد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 8 بازدید