پست های ارسال شده در بهمن سال 1382

 محدوديت‌هاي‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 38 هميشه، دركنار تعريف اهداف مناسب، لازم‌است مشخص‌شود پروژه در چه‌سطحي امكان‌پذيراست؛ در پروژه‌هاي كوچك اين‌كار نياز به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
جايگزيني براي استعداد كاركنان وجودندارد؛ تكنولوژي و تمام ملحقات آن، بدون [بهره‌گيري از] استعداد افراد بی‌استفاده‌اند. Aldous Huxleyاز كتاب Point ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
تاموقعي که نتوانيم کارکنان شرکت را در اداره‌ي شرکت درگيرکنيم، نمي‌توانيم به موفقيت دست‌يابيم. Robert Haasمديرعامل Levi Stases
/ 4 نظر / 8 بازدید
   محدوده‌ي توانايي‌ها، محدوده‌ي نگراني‌ها  فرهنگ مديريت‌پروژه – 37  برنامه‌ريزي برپايه‌ي داشته‌هاي سازمان صورت‌مي‌گيرد؛ داشته‌هاي محيطي، يا آمايش محيطي، و داشته‌هاي سازماني. براي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
بي‌خبري مردم از حيثيت انساني‌خويش، ضامن دوام حكومتِ فساد است و چون و چراي اهل‌تفكر، آفتِ قدرت‌هاي نامشروع. به‌همين دليل ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
براي شروع دوباره هيچ‌گاه دير نيست. انسان‌ها از شكست به‌پيروزي مي‌رسند. چه‌خوب‌است كه شكست‌ها به‌جاي نااميدي، روحيه‌ي برنامه‌ريزي را در ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید
   قراردادهاي پيمانكاري  فرهنگ مديريت‌پروژه – 3۶  هدف از عقد قرارداد‏، تنظيم روابط قانوني بين طرفين قرارداد براي برقراري و ايجاد حقوق، مسووليت‌ها، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید
   محدوده‌ي پروژه  فرهنگ مديريت‌پروژه – 35   مديرپروژه بايد بداند چه مسووليت‌هايي را برعهده‌گرفته‌است، پروژه‌اش تا چه حد گسترده‌است و چه‌اموري را دربردارد. ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
كاركنان مي‌خواهند كه براي آن‌ها انگيزه ايجادشود. پول، [مهم‌هست ولي] همه‌چيز نيست. من مي‌خواهم فرهنگي ايجادكنم كه كاركنان با اشتياق ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
من نمي‌خواهم كاركنان فقط بنشينند و دستور بگيرند؛ مي‌خواهم آن‌ها در راهبري مشاركت‌كنند، بايد به‌آنها يك مسير رشد نشان‌داد تا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
  اهداف و كاركنان فرهنگ مديريت‌پروژه – 34 يكي‌از تاثيرگذارترين عوامل تصميم‌گيري در هرسازماني، نيروي انساني آن است. هر مدير در تعيين اهداف ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 9 بازدید
  پيكره‌تراشان هنرمند مهندساني بهتر - 3  درقسمت پيشين، سه‌ويژگي استدلال، ايجاز و دقت، درقالب ديدهندسي مهندسان بررسي‌شد. در ادامه‌ي ويژگي‌هاي عمومي مهندسان، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
وقتي همه‌ي نيروهاي جسمي و ذهني متمركزشوند، توانايي‌هاي فرد براي حل‌مشكلات به‌نحو حيرت‌انگيزي چندبرابر مي‌شود. Norman Pill
/ 5 نظر / 9 بازدید
 قدم‌به‌قدم تا تعيين‌اهداف  فرهنگ مديريت‌پروژه – 33  شايد تعيين‌اهداف ساده به‌نظرآيد، اما هنگامي‌كه شروع به نوشتن اهداف‌مي‌كنيد و آنها را از ذهن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
 شش‌ويژگي اهداف‌پروژه - 6  فرهنگ مديريت‌پروژه – 32  ملاك ششم: مسووليت‌ها در دستيابي به هدف بايد مشخص (Clear Responsibility) باشند. مسوول به‌ثمر رسيدان هدف ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
 قدرت، اختيار، حساب‌دهي و مسووليت  بحثي در مديريت منابع‌انساني افراد براي تحويل مسووليت‌شان، سواي داشتن دانش و مهارت لازم، بايد اختياركافي در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید