پست های ارسال شده در دی سال 1382

  شش‌ويژگي اهداف‌پروژه - 5 فرهنگ مديريت‌پروژه – 31 ملاك پنجم: هدف بايد مورد توافق جمع (Agreed Upon) باشد. پيش‌از آغاز پروژه، كليه‌ي افراد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
   ديدهندسي  مهندساني بهتر - 2 امروزه مهندس به كسي اطلاق‌مي‌شود كه بتواند مسايل مختلف حوزه‌ي صنعت را با ابزارهاي قابل‌دفاع رياضي حل‌كند. ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید
افرادي كه از كارشان لذت‌مي‌برند يا كارشان را معني‌دار مي‌بينند، انرژي خارق‌العاده‌اي [براي كاربهتر] پيدامي‌كنند. Charles Garfieldمدير Performance Science
/ 4 نظر / 8 بازدید
من جزو طرفداران سرسخت اين نظريه‌ام كه: «هرچه كاركنان بيشتر بدانند، براي شركت ارزش بيشتري دارند.» Gail Herringرئيس Atmosphere Processing
/ 4 نظر / 7 بازدید
  شش‌ويژگي اهداف‌پروژه - 4 فرهنگ مديريت‌پروژه – 30 ملاك چهارم: هدف بايد كمّي و قابل اندازه‌گيري (Measurable) باشد. موفقيت يا شكست پروژه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
  شش‌ويژگي اهداف‌پروژه - 3 فرهنگ مديريت‌پروژه – 29 ملاك سوم: هدف بايد داراي بعد زماني (Time Component) مشخص باشد. درهدف بايد به‌روشني مشخص‌شود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
اغلب مردم فكرمي‌كنند خوشبخت كسي‌است كه كاري را انجام‌مي‌دهد كه دوستش دارد، اما خوشبخت كسي‌است كه، كاري را كه انجام‌مي‌دهد، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
  شش‌ويژگي اهداف‌پروژه - 2 فرهنگ مديريت‌پروژه – 28 ملاك دوم: هدف بايد واقعي (Realistic) و دست‌يافتني باشد. اهداف بايد شدني و درحوزه‌ي واقعيت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
  شش ويژگي اهداف‌پروژه - 1 فرهنگ مديريت‌پروژه – 27   اهداف، قلب، ماموريت و منظور از آغاز يك‌پروژه هستند. اغلب اهداف توسط افرادي ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
اگر مي‌خواهيد كاركنان كار را به‌خوبي انجام‌دهند، به آنها كار خوبي براي انجام پيشنهادكنيد. Feredrich Hezbergنظريه‌پرداز مديريت
/ 6 نظر / 7 بازدید
  مهندسي و تاريخ مهندساني بهتر - 1   چندي‌است كه پيام‌هايي در پاسخ به‌مطالب ديدمهندسي، از سوي خوانندگان بزرگوار درج‌مي‌شود، كه به‌زعم اينجانب ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید
منتظرنمانيد؛ زماني مناسب‌تر از اكنون وجودندارد. از همين‌نقطه‌اي كه ايستاده‌ايد با همين ابزار و امكاناتي كه در اختيار داريد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
ميزان كارائي شما هرچه باشد، توانايي‌هاي بالقوه‌ي شما بيش‌از آن است كه تاكنون به‌فعل درآمده‌است. جيمز تي. مك‌كي
/ 3 نظر / 7 بازدید
  نكاتي در تعيين اهداف‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 26 در يك تعريف ساده، اهداف‌پروژه، ويژگي‌هايي هستند كه افراد مايلند درپايان پروژه به آن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
وقتي كاركنان به مديريت اعتمادكردند، مي‌دانند كه مسولند، بنابرابن آموزش‌مي‌بينند. كاري كه آنها مي‌توانند براي مشتريان، و درنهايت براي سهامداران ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
  ضرورت تعيين اهداف‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 25 اگر اهداف و محدوده‌ي پروژه، پيش‌از دراختيار گذاشتن منابع‌اصلي آن به‌روشني تعريف‌نشوند، حتي ايده‌هاي خوب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
نه‌تنها كاركنان بايد يادبگيرند و به‌اين كار تشويق‌شوند، بلكه مديران نيز بايد يادبگيرند. هيچ‌كس به‌اندازه‌‌ي آنكه مشغول كاري است با ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
افرادي هم كه توانايی‌متوسطي دارند، مي‌توانند كارهاي بزرگ انجام‌دهند، اگر هربار، تمام نيروي خود را به‌طور خستگي‌ناپذير روي يك ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
براي دستيابي به بينش‌هاي مشترك با كاركنان نكات زير را به‌خاطر داشته‌باشيد: ● مطمئن‌شويد كه آنها تمام اطلاعات لازم براي انجام‌كار ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
يكي‌از راه‌هاي دستيابي به سطوح‌جهاني، برانگيختن قوه‌ي نوآوري ونبوغ هريك از كاركنان است هارولد پولينگمديرسابق Ford Motor
/ 2 نظر / 7 بازدید
ضرورت ايجاد زبان واحد درپروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 24 اگر تا به‌حال درگير پروژه‌اي بوده‌ايد، مي‌دانيد كه يكي‌از معضلات بزرگ پروژه‌ها برداشت‌هاي ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
کارکناني که خوب آموزش‌ديده‌باشند، تنها پشتوانه‌ي پايدار براي قدرت رقابت در عالم تجارت هستند. روبرت ريچوزير کار سابق آمريکا
/ 4 نظر / 7 بازدید
دستمزد انگيزه‌ي اصلي نيست، انگيزه‌ي اصلي زماني پديدمي‌آيد كه كاركنان احساس‌كنند دركار سازمان سهيم‌اند و كمك‌مي‌كنند. Russell Culombمديربرنامه‌ريزي General Electric
/ 4 نظر / 7 بازدید
در عصر اطلاعات مدير بايد به عقايد افراد، صرف‌نظر از جايگاه ايشان در سازمان، گوش‌فرادهد. جان‌اسكاليمديرعامل‌سابق Apple
/ 4 نظر / 7 بازدید
 ملاك‌هاي اولويت پروژه‌ها فرهنگ مديريت‌پروژه – 23 تصميم درست در انتخاب پروژه‌ها، به‌دو عامل بستگي دارد؛ جمع‌آوري و تحليل درست‌داده‌ها و سپس ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید