پست های ارسال شده در آدر سال 1382

 ملاك‌هاي اولويت پروژه‌ها فرهنگ مديريت‌پروژه – 23 تصميم درست در انتخاب پروژه‌ها، به‌دو عامل بستگي دارد؛ جمع‌آوري و تحليل درست‌داده‌ها و سپس ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید
كلماتي كه در صحبت‌كردن به‌كارمي‌بريد، درمقابل انرژی و ايماني كه در اداي آن‌ها به كارمي‌بريد، از اهميت كمتري برخوردارند. Jules Rose
/ 5 نظر / 9 بازدید
 روش دلفي فرهنگ مديريت‌پروژه – 22 روش‌دلفي، همان اجماع صاحب‌نظران روي مساله‌اي خاص است. از اين روش براي دستيابي به بهترين گزينه، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
برنامه‌ريزي، آوردن آينده به زمان حال است تا بتوانيد همين‌الان كاري درمورد آن انجام‌دهيد. آلن لاكين
/ 3 نظر / 10 بازدید
براي موفقيت، فرد بايد يك ويژگي را داشته‌باشد و آن مشخص‌بودن هدف است. فرد بايد بداند چه‌مي‌خواهد و خواستار به‌دست‌آوردن ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید
پروژه‌هاي حذف‌شده فرهنگ مديريت‌پروژه – 21 گاهي ممكن‌است پروژه‌هايي شدني و اقتصادي به‌دلايلي حذف‌شوند؛ اين پروژه‌ها، بايد در حافظه‌ي شركت ثبت‌شده، در ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید
مديران‌پروژه در سه‌گروه خلاصه‌مي‌شوند: آنها كه از آنچه اتفاق‌افتاده متعجب‌مي‌شوند، آنها كه نظاره‌گر اتفاقات‌مي‌شوند و آنها كه خود اتفاقاتي را ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید
وقتي متوجه نيازهاي مخاطب‌خود باشيد، ارتباطي موثر ميان شما و آن‌ها ايجادمي‌شود. اين ارتباط شما را به دستيابي اهداف، كيفيت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید
انتخاب‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه – 20  جهان رقابتي و پرشتاب امروز، سبب‌شده تا ريسك ناشي‌از اشتباه در تصميم‌گيري به‌ميزان زيادي بالارود. در ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید
ما متوجه‌شديم كه بزرگ‌ترين سرمايه‌ي ما نيروي كار است و رشد و پيشرفت‌ما بستگي به تشخيص ارزش اين سرمايه دارد. لاري‌كولينمديرعامل ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید
مديريت‌پروژه و استاندارد PMBOK فرهنگ مديريت‌پروژه – 19 دامنه‌ي عملياتي پروژه‌ها و اِعمال مديريت بر آنها، بازه‌اي وسيع‌تر از محدوده‌ي خود پروژه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
مردمي وجوددارند كه زندگي‌شان راس ساعت معيني از زمان، از حركت بازايستاده‌است. نويسنده‌ي گمنام فرانسوي
/ 4 نظر / 9 بازدید
مديرپروژه و ظرفيت‌هاي مالي فرهنگ مديريت‌پروژه – 18 چه‌كسي را بايد به‌عنوان مديرپروژه برگزيد؟ قطعاً سازمان سعي‌مي‌كند تا بابررسي شش‌صفت مديرپروژه‌ي موفق، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید
هيچ‌چيز به اندازه‌ي تمركز انرژي روي تعداد محدودي از هدف‌ها به زندگي‌تان توان و نيروي بيشتر نمي‌دهد. نيدو كيوبين 
/ 4 نظر / 9 بازدید
 شش‌صفت مديرپروژه‌ي خوب - 2 فرهنگ مديريت‌پروژه – 17 صفت‌چهارم: ساخت‌گروه و توانايي گفتگو. مديرپروژه بايد بتواند بين افراد كليدي مختلف درگير درپروژه: ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
شش‌صفت مديرپروژه‌ي خوب - 1 فرهنگ مديريت‌پروژه – 16 مديران موفق پروژه چه دارند؟ مديريت‌پروژه، زنجيره‌اي از امور متصل به‌هم است كه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 10 بازدید
ما هميشه وقت‌كافي داريم، به‌شرط آنكه هم بخواهيم و هم درست از آن استفاده‌كنيم گوته
/ 3 نظر / 10 بازدید
‌شما مي‌توانيد كاركنيد يا مي‌توانيد جلسه بگذاريد، نمي‌توانيد هردو كار را باهم انجام‌دهيد. پيتر دراكر
/ 8 نظر / 8 بازدید
توانمندسازي مديرانفرهنگ مديريت‌پروژه – 15 چه‌بايد كرد؟ به‌ثمر رساندن يك پروژه، روندي خلاّق، همراه با تمركز بر مديريت فرآيندهاست. مديران حرفه‌اي ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید
مديريت مشاركتي فقط در درگيركردن كاركنانِ‌درست در زمانِ‌درست در روند تصميم‌گيري، خلاصه‌مي‌شود. Wayne Barloمديرمنطقه‌اي FAA
/ 5 نظر / 9 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   مديران پروژه‌ي اتفاقي فرهنگ مديريت‌پروژه – 14 براي پرورش و ساخت يك مديرخوب، توجه به ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید
كاري كه ارزش انجام ندارد، ارزش خوب انجام‌شدن را ندارد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Jerry Pournelle كتاب قوانين پنج‌گانه
/ 6 نظر / 9 بازدید