پست های ارسال شده در مهر سال 1382

مهندسي؛ با ديدمهندسي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> قسمت‌هشتم   مهندسي صنايعIndustrial Engineering / Manufacturing Engineering مهندسي‌صنايع، شاخه‌اي از دانش مهندسي است ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   آيا آموزش مديريت‌پروژه مي‌تواند براي سازمان من مناسب‌باشد؟ فرهنگ مديريت‌پروژه – 5   براي پاسخ‌گويي به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
آموزش گزارش‌نويسي مهندسي – 2۷ بخش‌ششم، جمع‌بندي و پشتيباني گزارش <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   مراجع مراجع به‌عنوان منابع نقل‌قول‌هاي گزارش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
محصول باکيفيت حاصل برنامه‌ها نيستند، بلکه حاصل کارکنان باکيفيت هستند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> John Peterman مالک شرکت Peterman
/ 1 نظر / 7 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   مديريت‌پروژه و تاريخ فرهنگ مديريت‌پروژه – 4   مديريت‌پروژه، فرآيند تركيب ابزار و روش‌ها و مردم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید
  پروژه، تعادل بين زمان،‌ هزينه و كيفيت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> فرهنگ مديريت‌پروژه – 3   پيروزي در پروژه بستگي‌به ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید
  پنج‌ويژگي پروژه‌ها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> فرهنگ مديريت‌پروژه – 2   پروژه‌ها داراي پنج‌ويژگي هستند كه مي‌توان با توجه به‌آنها،‌ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   آموزش گزارش‌نويسي مهندسي – 26 بخش‌ششم، بخش‌پاياني گزارش   بخش ضمائم ضميمه، محل درج مطالبي است كه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
  شناخت پروژه‌ها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> فرهنگ مديريت‌پروژه – 1   براي بهره‌گيري از دانش مديريت‌پروژه، در اولين قدم بايد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   اهميت مديريت‌پروژه فرهنگ مديريت‌پروژه - مقدمه   برآوردن نيازهاي تجارت و صنعت‌مدرن در جهان پرشتاب امروز، ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   مهندسي؛ با ديدمهندسي قسمت‌هفتم   مهندسي برق و الكترونيكElectrical Engineering مهندسي‌برق، يكي‌ديگر از رشته‌هاي پركاربرد مهندسي است ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
بهترين‌راه تشويق کارکنانتان براي‌اين‌که کارشان را بهترانجام‌دهند اين‌است که باهرکاري که مي‌کنيد و با رفتار هرروزتان آن‌ها را متقاعدکنيد که ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 7 بازدید
يادگيري نحوه‌ي كاركردن با مردم، به‌اندازه‌ي تمام‌عمر وقت خواهدگرفت و درپايان شما هنوز از كارهايي كه ديگران انجام‌مي‌دهند متعجب‌خواهيدبود. مردم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
از عظمت نهراس! برخي بزرگ متولدمي‌شوند، برخي بزرگ‌مي‌شوند، برخي به بزرگي مي‌رسند و برخي بزرگ مي‌ميرند. برخي نيز به‌زور خود ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
تغيير كيفيت‌زندگي انسان‌ها، از مهم‌ترين جنبه‌هاي مديريت است. ما مهندسان‌صنايع فكرمي‌كنيم در نهايت هدف هر سيستمي بايد در جهت ارتقاء ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید
قانون گراهام در اطلاع‌رساني:‌ «اگر افراد، ]مديران و مشتريان[، ندانند كه شما چه‌مي‌كنيد، گمان‌مي‌برند شما هيچ‌كاري نمي‌كنيد.»<?xml:namespace prefix = o ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید
راه‌حل‌ها واضح‌اند، شرکت‌هايي که روي کارکنان خود سرمايه‌گذاري‌مي‌کنند و به آنها مسووليت بيشتري مي‌دهند، از رقباي خود جلوترند.<?xml:namespace prefix = ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
هيچ قانون مشخصي براي دستيابي به موفقيت قطعي وجودندارد. اما يك‌فرمول كارا براي شكست هست: سعي‌كن همه را راضي نگهداري!<?xml:namespace ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
ما متوجه‌شده‌ايم که بزرگ‌ترين سرمايه‌ي ما نيروي‌انساني توانمندمان است و رشد و پيشرفت‌مان بستگي به تشخيص ارزش اين سرمايه دارد.<?xml:namespace ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید