پست های ارسال شده در تیر سال 1382

خريدار به هزاران چشم باز نيازدارد درحاليکه فروشنده حتي يک دانه هم نمي‌خواهد!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> جرج ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
بزرگ‌ترين اشتباهي که ممکن‌است فردي انجام‌دهد، ترس از اشتباه‌کردن است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> جان کاپوزي، 1997
/ 3 نظر / 10 بازدید

آموزش گزارش‌نويسي مهندسي - 3

بخش‌اول، مراحل آماده‌سازي گزارشمرحله‌ي دوم، تحليل و مرتب‌سازي داده‌هادومين مرحله از آماده‌سازي گزارش تحليل‌داده‌ها و مرتب‌سازي آن‌هاست که شايد مشکل‌ترين ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید
اگر به جنگ‌مي‌روي، بهتراست در مرتبه‌ي اول پيروز شوي. جرج، اس. پاتون وصيت به پسرش، 1944
/ 1 نظر / 11 بازدید
شما مي‌توانيد رويای شگفت‌انگيزترين مکان دنيا را در سربپرورانيد، آن‌را خلق‌کنيد، طراحی‌کنيد و بسازيد .... اما برای تحقق هر رويايی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید
محاسبه‌شده ريسک‌کن، اين مخاطرات مشخص را بپذير، اين کاملاٌ با بی‌احتياطی فرق‌دارد. جرج، اس پاتونوصيت به پسرش، 1944
/ 7 نظر / 9 بازدید
هيچ‌چيز سخت نيست، به اين دليل كه ممكن‌است با تفحص راه‌حلي پيداشود. هيچ‌چيز هم ساده‌نيست، آنها به‌اين دليل سخت به‌نظرمي‌رسند ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
تغيير اصلي انكارناشدني است. همه چيز در اطراف ما، خواسته يا ناخواسته، تغييرمي‌كند. ما بايد بتوانيم بر اين تغييرات مديريت‌كنيم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید