پست های ارسال شده در خرداد سال 1382

من نمي‌خواهم کارکنان فقط بشينند و دستوربگيرند، مي‌خواهم آنها در راهبري، مشارکت‌کنند، اين يعني به آنها يک مسير رشد نشان‌داده‌شود ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
هرجا فن‌آوري جديدي ظهورمي‌كند، براي ايجاد تعادل بايد ميزان تماس‌انساني تقويت‌شود، درغير اين‌صورت آن فن‌آوري نفي‌مي‌شود. هرچه تكنولوژي عالي‌تر باشد،‌ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 6 بازدید
و به‌عکس مديران که اطلاعات خلاصه‌شده، می‌خواهند؛ هرچه به لايه‌های اجرايی نزديک‌شويم، افراد به داده‌های تفصيلی و بيشتر نيازدارند.
/ 3 نظر / 7 بازدید
به‌عكس مديران كه نتايج‌كار برايشان مهم‌است،‌ براي افراد اجرايي چگونگي انجام‌كار مهم‌است. چگونگي تبديل زبان اين‌دو به‌يكديگر سيستمي را طلب‌مي‌كند ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
نظام کنترل کيفيت Six Sigmaرويکردي مشتري‌مدار به بهبود مستمرمهندس اميرابوالفضل رضوانيانقسمت‌اول اصل اين مقاله نوشته‌ي آقاي مهندس امير ابوالفضل رضوانيان، دانشجوي ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید
ثابت‌شده‌است كه وجود عوامل زير در محيط‌كار، انرژي كاركنان را افزايش‌مي‌دهد:● گل وگياه● تابلوي نقاشي● قالي و موكت تميز و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
از ديدگاه كاركنان، محيط‌كاري ايده‌آل محسوب‌مي‌شود كه در آن شما به‌افرادي كه برايشان كارمي‌كنيد اعتماد داشته‌باشيد، از كاري كه انجام‌مي‌دهيد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
با درختي آفت‌زده چه‌مي‌كنند؟شايد پاسخي ساده اين باشد كه: اگر جوان باشد پيوندش‌مي‌زنند و اگر كهنسال از ريشه برمي‌كنند تا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید