پست های ارسال شده در فروردین سال 1382

ما فكرنمي‌كنيم دستمزد بتواند انگيزه‌ي اصلي باشد. انگيزه‌ي اصلي زماني به‌وجودمي‌آيد كه كارگر احساس‌كند در كار شركت سهيم‌است و كمك‌مي‌كند. راسل ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید
ابتكار يعني انجام عملي نو بدون آنكه منتظر دستورات بمانيد. داشتن حداقل شهامت براي انجام‌كار جديد براي هر كارمندي لازم‌است. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید
اگر فكرمي‌كنيد شكست‌خورده‌ايد،‌ درست‌است!اگر خيال‌مي‌كنيد جرات نداريد،‌ پس جرات نداريد.اگر دوست داريد برنده‌شويد ولي فكرمي‌كنيد برنده نخواهيدشد، برنده نخواهيدشد.برنده كسي ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید
مانع واقعي برسر راه توليد، كارگران يا اتحاديه‌هاي كارگري نيستند، بلكه مديريت است. كن‌ايورسونمدير نوكور كورپوريشن
/ 1 نظر / 10 بازدید