پست های ارسال شده در اسفند سال 1381

اين نكته را به‌خاطر داشته‌باشيد كه: مردم از حركت در يك جاده‌ي بي‌پايان خسته‌خواهندشد. هميشه براي آنها هدف تعيين‌كنيد و ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 11 بازدید
مهمترين چيزي كه من از شركت‌هاي بزرگ يادگرفته‌ام اين‌است كه اگر همه مجبورشوند طبق دستورالعمل‌ها كاركنند آن‌وقت نوآوري و ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید
هرگز به تاج افتخار امروزتان تكيه‌نكنيد. تاج‌هاي افتخار امروز ممكن‌است گل‌هاي پوسيده‌ي فردا باشند.
/ 4 نظر / 10 بازدید