پست های ارسال شده در اسفند سال 1381

مهمترين چيزي كه من از شركت‌هاي بزرگ يادگرفته‌ام اين‌است كه اگر همه مجبورشوند طبق دستورالعمل‌ها كاركنند آن‌وقت نوآوري و ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 7 بازدید
هرگز به تاج افتخار امروزتان تكيه‌نكنيد. تاج‌هاي افتخار امروز ممكن‌است گل‌هاي پوسيده‌ي فردا باشند.
/ 4 نظر / 7 بازدید