پست های ارسال شده در مهر سال 1381

آن طرز فکری که در گذشته منجر به موفقيت‌شده، ممکن‌است نتواند رهنمودی برای آينده باشد.
/ 0 نظر / 10 بازدید