كور رنگي چيست؟
 مهندسي و كاربرد رنگ - 3

 

در دو قسمت قبل با فرآيند و چگونگي دريافت نور و رنگ در چشم آشنا شديد. متاسفانه يكي از بيماري‌هاي رايج در ايران، كورنگي است. از هر ده‌مرد ايراني، يكي نوع خاصي از كوررنگي را داراست. شناخت اين بيماري و نقاط ضعف آن،‌براي فعالين دربخش منابع‌انساني و مهندسي فاكتورهاي انساني لازم‌است.

 

3.5درصد مردان و 0.2درصد از بانوان جهان، كوررنگ هستند. ميزان ابتلا به كوررنگي در مناطق‌مختلف جهان و نژادهاي مختلف متفاوت است؛ اين نسبت در ايران 8درصد در مردان و 5درصد در بانوان است، جمعيتي حدود 7ميليون نفر از ايرانيان، به‌نوعي از كوررنگي رنج‌مي‌برند. كوررنگي يك بيماري ارثي است كه در آن بيمار، در تشخيص رنگ‌ها، به‌ويژه تشخيص رنگ سبز و قرمز مشكل‌دارد. اين بيماري درماني ندارد؛ اما چنانچه بيمار از اين موضوع اطلاع‌داشته‌باشد، زندگي راحت‌تري خواهدداشت. افراد كوررنگ بايد در شغل‌هايي فعاليت‌داشته‌باشند كه تشخيص رنگ در آنها مهم نيست. حرفه‌هايي چون جراحي، نيروهاي نظامي و انتظامي، خلباني، رانندگي و ... ازجمله مواردي هستند كه افراد كورنگ نبايد در آنها فعاليت‌كنند. [اطلاعات بيشتر]

كورنگي درنتيجه‌ي فقدان ژن‌هاي مربوط به تشخيص‌رنگ در كروموزم X پديدمي‌آيد. ازآنجاكه مردان تنها يك‌كروموزم X دارند، هرسه ژن رنگي بايد در اين كروموزم وجودداشته‌باشد تا كوررنگي ايجادنشود؛ ازاين‌رو احتمال كوررنگي در مردان به‌مراتب بيشتر از خانم‌هاست. حدود 2درصد مردان ايران فاقد ژن تشخيص رنگ‌قرمز هستند كه عامل ايجاد كوررنگي قرمز، Protanopia، است. به‌هين‌شكل، 6.25درصد مردان كورنگي سبز، Deutranopia، دارند. درنتيجه 8.25درصد از مردان كوررنگي سبز-قرمز دارند. كوررنگي آبي به‌ندرت مشاهده‌مي‌شود.

براي تشخيص كوررنگي و انواع آن، از يك تست ساده، موسوم به تست ايشي‌هارا (Ishihara) استفاده‌مي‌شود. در اين‌تست فرد با نگاه‌كردن به چند تابلو، آنچه را كه مي‌بيند، بيان‌مي‌كند. براساس توصيف فرد از تابلوها، مي‌توان نوع و ميزان كورنگي او را تعيين‌كرد. مهندسان‌صنايع و مسولان واحد ايمني و بهداشت‌صنعتي، HSE، به‌سادگي مي‌توانند با استفاده از تابلوهاي 38گانه‌ي ايشي‌هارا، وجود كوررنگي را در كاركنان سازمان‌شان تعيين‌كنند. [اطلاعات بيشتر]

/ 2 نظر / 21 بازدید
صدري زاده - از رودكي تا شهريار

اول - دوست گرامي جناب آقاي مهندس صابري سلام . ابتدا لازم مي دانم از پيام و پاسخ شما صميمانه تشكر كنم . فكر نمي كردم بعد از بيان هر دغدغه اي لازم باشد راه حلي ارائه كنم . بعضي از مطالب عينا از روزنامه ( همشهري يا اطلاعات يا شرق ) نقل شده است . تيراژ اين روزنامه ها هر كدام ده هزار برابر تعداد بازديدكنندگان روزانه سايت من است . اگر جايي مطلب مفيدي در ذهن داشته ام بيان كرده ام و خواهم كرد . اما آن روزنامه ها هم چيزي به عنوان راه حل ننوشته اند . البته شما مي توانيد كمك فكري بكنيد . . .

صدري زاده - از رودكي تا شهريار

دوم ( ادامه ) ـ اين سلسله مطالب بيش از 50 قسمت است و به تدريج به جمع بندي مي رسد . در انتها از دوستان خواهم خواست كه آنچه مايلند بنويسند . شايد بهتر باشد براي اين كه دل شما نگيرد هفته اي تنها يك بار به سايت مقالات سر بزنيد . دكتر شريعتي مي گويد : دوست داشتن برتر از عشق است . بنا بر اين شايد نتوانيد به هفته اي يك بار بسنده كنيد ! از طرف ديگر هر چيزي قابل گفتن نيست و به تعبير شاعر : سخن بسيار دارد دل ز جور روزگار اما / اگر گويم سخن دانم خطر بسيار هم دارد . . . يا حق